26.05.2019 06:10
:: text2html :: - Hilft auch dir :)

Text in HTML Code umwandeln.

Fett: Text
Kursiv: Text
Unterstrichen: Text
Link(extern) Text
Url (Bsp: www.sc-neubulach.de)
Link(intern) Text
Url (Bsp: ../jugend/ajugend.php)
Bild im Text (Rechts) Text
Url (Bsp: Damen/Bild123.jpg)
Bild unterm Text Text
Url (Bsp: Damen/Bild123.jpg)
Bild im Text (Links) Text (Bsp: Damen/Bild123.jpg)
Url (Bsp: Damen/Bild123.jpg)


HTML-Code:Vorschau:

Administrationsbereich @ Internetauftritt SC Neubulach